Problemini Çözebildiğiniz Genç Size Aittir.

Her Genç Değerlidir.
Problemini Çözebildiğiniz Genç Size Aittir.
Eğitimde Feda Edilecek Hiçbir Genç Yoktur.
Çocuklarımızın her biri diğerlerinden farklı özelliklerde yaratılan ve terbiye edilmek üzere bizlere (anne-babalar, eğitimciler, diğer aile fertleri vs.) emanet edilen müstesna varlıklardır.

İstikbalimiz olan çocuklarımızı bu kutsi emanetleri, nemelazımcılık yapmadan, sabır ve teenni ile terbiye etmeli onları geleceğin şartlarına hazır olacak şekilde yetiştirmeliyiz.

İdeallerimiz, hedeflerimiz büyük olmalıdır; fakat çocuklarımızın farklı yaratılış hususiyetleri ve kabiliyetleri olduğu da bir hakikattir. Çocuklarımızı yaratılışlarından gelen hususiyetlerini tanımadan, onlardan aklımıza gelen her alanda başarılı olmalarını bekleyemeyeceğimiz hakikatini de bilmemiz elzemdir. Bu sebeple çocukları kendi aralarında kıyaslamak ve yarıştırmak doğru değildir.

Bütün insanların ortak hususiyetleri talim ve terbiyeye muhtaç olmalarıdır. Fakat insanların tembellik, nemelazımcılık, haylazlık, unutkanlık vs. gibi nefisten zuhur eden menfi temayülleri vardır. Bu menfi temayülleri kontrol altında tutmak, onları planlı bir şekilde iyiye doğru istikametlendirmek talim ve terbiyeden mes'ul olan bizlerin bilmesi gereken mevzulardır.