Biz büyük milletiz.

Anadolunun kapılarını açarken bembeyaz elbisesini giyip; "Bu benim kefenimdir." diyerek ordusunun en ön safında savaşan bir Alparslan'ın mevcutsa,

Osman Gâzi ve nesli gibi diğergâm gönül eri ve kendisini Cenâb-ı Hakk'a adayan âbide insanlara sâhipsen,

Tebaasıyla mahkemeye çıkarak bütün dünyâya örnek bir adalet anlayışı tevzi eden bir Fâtih'in varsa,

Hazret-i Mevlânâlar, Yunuslar ve Hüdâyiler gibi yüreklerini dergâh yapan gönül erlerin ve onlardan feyz alarak izlerini tâkip eden güzel insanların varsa,

Bir karıncanın hukûkunu düşünen Kânûni Sultan Süleyman'ın varsa,

Özi Kalesi düştüğü zaman halkın üzüntü ve ıstırâbını düşünerek üzüntüsünden felç olan I. Abdülhamid gibi örnek şahsiyetlerin varsa,

Sînesi Kur'ân'la dolmuş analar, arslan yürekli yiğitler doğuruyorsa,

Dünyâ, senin gözünde küçülmüş, âhiret saâdeti ve Allâh rızası bir ideal hâline gelmişse;

SEN BÜYÜK MİLLETSİN!..