Maneviyatsız Akıl Eksiktir

Batı zannetmiştir ki, akıl her şeyden üstündür. Hâlbuki bu düşünce eksiktir. Neden? Çünkü akıl bir uzuvdur. Nasıl insanın bacağı yürümeye yararsa, akıl, beyin de biyolojik bilgisayar gibi bir şeyleri hesap etmeye yarar.

Mesela, Kastamonu’ya gitmeye karar verseniz, oraya giderken en kestirme kaç kilometre, ne kadar engebelidir, haritalara bakarak öğrenebilir, bunu bilgisayarda yapar gibi saptayabilirsiniz. Bu işin bilgisayarıdır. Ama bilgisayar Kastamonu’ya gitmek için bir karar verdirmez. Nereye gitmek istediğini sana söyleyen içindeki sestir. Yani, gönüldür. İşin manevi tarafı bir takım önemli kararları aldırır. Onsan sonra işin ayrıntısını, nasılını akıl bulur.

Bilim ve Din Birbirini Tamamlar

Gönül çok eski Türkçe bir kelimedir. 5-10 bin seneliktir. Vicdan, maneviyat, kalbin tamamını içerir. Çok köklü bir kelimedir ve Batı dillerinde karşılığı yoktur.

Gönül terbiyesi görmemiş insanlar, evrenkentlerde (üniversitelerde) insanlığın hayrına bir takım araştırmalarla uğraşacaklarına hep milletlerin aleyhine, birbirlerinin kuyusunu kazma, fitne, fesat, dedikodu gibi işlerle uğraşırlar. Çünkü gönül yok ki, o akla faydalı bir şey yapmasını emretsin.

Medeniyet Maneviyatla Kurulmuş ve Zenginleşmiştir

Batılıların Pax Ottomana dediği barış dönemini yaşatan Osmanlılardır. Batı tarihçilerinin yazdıkları iki tane barış dönemi var. Birisi Octavius Augustus döneminde, Roma İmparatorluğunun büyük barışı ki, (Pax Romana.), 100-150 sene sürdü. Diğeri, Osmanlının ki 600 yıl sürmüştür. Bundan daha uzun bir barış dönemi yoktur. Osmanlı çekildi, her tarafta kan gövdeyi götürüyor. Osmanlı döneminde herkes birlikte, barış içinde yaşamıştı.

Millet Şuuru Gönül ve Kültürle Olur

Bu kadar kıtada bu kadar uzun yıllar faaliyette bulunmuş bir milletin başka ırklarla karışmaması mümkün değildir. Hatta karışmazsa ayıptır. Türk olmak, soyu, sopu, ırkı, kanı, biyolojik olarak Türk olmak demek değildir.

Dünyada saf ırk diye bir şey yoktur. Amerika’daki zencilerin genlerine bakarsan yarısı beyaz ırka ait çıkar.

Kültür Genleri ve Mensubiyet Hissi Önemlidir

Demek ki, kültür genleri diye bir şey var. Kültür Genleri biyolojik genlerden çok daha kılıcı ve önemlidir. Kültür geni, kafa ve gönül meselesidir.

Türkçenin ana dilin bile olması şart değil, benimsemişsen, seviyorsan, kullanıyorsan, gönlünde dil bağı varsa o zaman Türk’sün.

Din Değişince Kültür de Değişiyor

Toplumun gönlünün unsurları var. Şahısta olduğu gibi. Gönül dediğimiz maneviyatta, çok önemli olan bir de dindir. Türk milletlerinin. (Türk Dünyası) büyük çoğunluğu Müslümandır. Müslümanlığın vecibelerini yerine getirmenin yanı sıra, Müslümanlığın kültürel tarafları da vardır. Bir takım gelenekler görenekler Müslümanlıkla içiçedir.

Dolayısıyla dinini değiştirdiği zaman, insanlar tamamen değişiyor. Zira, din değişince kültür de değişiyor.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu