Değerlerimiz

24 Aralık 2015, 11:13 am Yazan  Yönetim Kurulu
Kategori Makaleler
Okunma 4002 defa

ankara gençlik

Dernek faaliyetlerinde dikkat ettiğimiz değerlerimiz:

HUKUK

 • Dernek faaliyetlerimiz tamamen hukuki zeminlerde, insaf ve adalet ölçüleri esas alınarak yürütülecektir. Bütün alt birimlerimiz ve müesseselerimiz hukuki altyapılarını en ince ayrıntısına kadar gözden geçirerek eksikliklerini tamamlayacaklardır.
 • Dernek faaliyeti kapsamında yapılamayan veya yönetim kurulunun müsaadesi olmayan faaliyetler mevzuatın fertlere, gruplara (tertip heyetleri, platformlar vb.) tanıdığı haklar kullanılarak yapılacak dernek adı-tescilli markaları kullanılmayacaktır.
 • Dernekte mutlaka hukuktan anlayan veya mesleği hukuk olan bir üye bulunmalıdır. Faaliyetlerin daha karar aşamasında hukuki zemine oturması ve problem yaşanmaması için tedbirli olunmalıdır.

 

İLETİŞİM

 • Hangi yaş, meslek ya da gelir grubundan olunursa olsun teknolojinin sağladığı imkânları ileri seviyede kullanabilmek için kararlı ve donanımlı olacağız.
 • Dernek faaliyetlerimizin duyurulması, hizmetlerin tesir sahasınınım daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve paydaşlarımızın faaliyetlerinden haberdar olabilmemiz için derneğimiz resmi web siteleri, face ve twitter adresleri düzenli olarak takip edilmelidir. Paydaş STK ve Vakıfların internet adreslerine ve Erkam radyomuzun linkine sitelerimiz üzerinden ulaşılabilir.
 • Dernek üyelerimiz, çocuklar ve gençler arasında muhabbetin tesisi ve korunması için haftalık buluşmalar, hatim vs. programlar, aile ziyaretleri, cuma, bayram ve kandillerde tebrikleşmeler, keder ve mutlulukların paylaşılması faaliyetleri aksatılmadan devam ettirilmelidir.
 • Paydaş dernek ve vakıflar ile olan irtibatın kurulması, tertip edilen organizasyonlara katılım sağlanması, dernek faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, istişare imkânlarının oluşturulması, iş ve güç birliğinin tesisi hususları ehemmiyet arz etmektedir.

 

ŞAHSİYETLİ / NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRMEK

 • Derneğimiz hayat boyu öğrenme ilkesinden hareketle beşikten mezara kadar öğrenme, gelişme, yetişme ve olgunlaşma süreci olduğu şuuru ile fert, gurup ve toplum olarak gelişimimize katkı sağlayacak bilgi ve hikmete kapı açan faaliyetler planlayacak ve hayata geçirecektir.
 • Yetişmiş insanlar olarak:
Gaye ve vasıta ayırımını çok iyi yapacağız; vakıf insanlar olacağız.
Yük olmayacak, yük alacağız.
Problemlerin değil, çözümlerin bir parçası olacağız.
 • Doğru okuma ve yazma alışkanlıklarımızı geliştirme, bilgisayar, yabancı dil ve dini ilimleri öğrenme; halkla ilişkiler, hitabet, güzel sanatlar vs. alanlarında; her seviyede ve sürekli öğrenme çabası içerisinde olacağız.
 • Yukarıda ifade edilen alanlarda topluma liderlik edecek, Şahsiyetli Nesil/Nitelikli insan gücü yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. Yetişmiş insanların dernek faaliyetlerinde yer almalarını sağlamalıyız. İnsan kaynaklarımızı birikim ve yeteneklerine uygun alanlarda faaliyetlere yönlendirmeli insan israfına meydan vermemeliyiz.

 

SAĞLAM, SAHİH KAYNAKLARA UYGUNLUK

Bilgilerimizi, inançlarımızı, amellerimizi, düşünce, duygu ve kanaatlerimizi, davranışlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı sağlam ve sahih ana kaynaklara uygun hale getireceğiz.

SİSTEMLİ ÇALIŞMAK

 • Her alanda olduğu gibi içtimai faaliyetlerimizde de sonuç alabilmek için sistemli çalışmalıyız.
 • Özenle seçilmiş, düzenli toplanan ve iyi çalışan bir istişare heyeti, bu sistemin temelini
  teşkil etmelidir.
 • İstişare heyetinin ilmi, hukuki, içtimai, kültürel vs. açılardan yeterliliğe sahip üyelerden oluşmasına; ayrıca mümkün olduğunca mesleki çeşitliliğin bulunmasına dikkat edilmelidir.
 • Komisyonlarda dönemsel başkanlık uygulaması yapılarak, komisyon üyelerinin potansiyel bir başkan ve lider olarak karar alma sürecine katılmalarına imkân verilmelidir.
 • Sistemli olmanın diğer basamakları:

İç denetim; Yönetim Bilgi Sistemi

Organizasyonların kurumsal yapılarını devam ettirebilmeleri, hayatta kalmaları, faaliyetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir olmasının güvencesinin sağlanabilmesi için kullanılan yeni yöntemler ve araçlar takip edilmelidir. Daha çok ticari faaliyet yapan kuruluş ve işletmelerin istifade ettiği yenilikleri derneğimize de kazandırmalıyız.

Heyet içi uyum ve ortak akıl

Danışma/istişare/komisyon heyetlerinde doğal olarak farklı görüşler, tavırlar ve anlayışlar ortaya çıkacaktır. Heyet üyeleri bunları uyumsuzluk değil, değerlendirilmesi gereken birer zenginlik olarak ele almalıdır. Ana gaye ve temel esaslar gözetilerek olgunlukla yapılacak müzakereler kısa zamanda heyet içi uyum ve ortak akılın tesisine vesile olacaktır.

Hizmet çeşitliliği-komisyonlar

Az sayıda kişinin pek çok hizmeti yüklenmesi kadar, pek çok kişinin birkaç hizmetle oyalanması da sağlıklı bir tatbikat değildir. İhtiyaçlar nispetinde hizmetleri çeşitlendirmek, sahiplendirmek ve belirli aralıklarla vazife değişiklikleri yapmak ehemmiyet arz etmektedir.

İçtimai faaliyetlerin yaygınlaştırılması

İçtimai çalışmalar genelde büyük şehirlerin merkezlerinde, nokta faaliyetleri olarak sınırlı kalmamalıdır. İçtimai faaliyetler şehir merkezinden bütün uç noktalara kadar yaygınlaştırılmalıdır.

Kalite, verimlilik ve estetik

Derneğimizi temsil eden bütün çalışmalarda, tertip edilen küçük ya da büyük tüm etkinliklerde sunulan hizmet, yayın, ürün, eser ve verimlilik, sonuç alma, güzellik, ilmi verilere dayanma gibi ölçütler gözetilecektir.

Halka açılmak

Faaliyetlerimizin sadece belirli bir çevrenin katılımıyla yürütülmesi zamanla verimsizleşmeye ve kısır döngüye yol açabilir. Faaliyetlerimiz geniş kitlelere hitap etmeli, her geçen gün daha da genişleyen halkalarla büyütülmelidir.

Değişimi yönetmek

Tutuculuk, taassup ve atalete kapılmadan, zamanımızın getirdiği gelişmeler ve yeniliklerden iman esaslarımız çerçevesinde yararlanılmalı; ilmi gelişmeler izlenmeli, yeniliklere uyum sağlanmalı, toplumun gerisinde kalınmamalı, her alanda bir adım önde olunmalıdır.

Dengeli, ölçülü olmak

Faaliyetlerimizde itidal takip edilecek, aşırılıklardan ve küçük hesaplardan uzak durulacak; uzun vadeli ve ulvî gayeler esas alınacaktır.

Öğeyi Oyla
(5 oy)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.