Hakkımızda

Derneğimizin Kuruluş Amaçlarından:

Gençlerin milli, tarihi, kültürel ve insani değerlere sahip, dünyayı tanıyan, özgüven sahibi, bilinçli, yeniliklere açık, toplumsal farklılıkları bir zenginlik olarak gören bireyler olmalarını sağlamak.

Gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak; her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak; ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek.

Gençleri kültür ve sanat faaliyetlerine yönlendirmek. Türkçenin doğru kullanımını özendirmek; popüler kültürün etkisi ile dilimiz başta olmak üzere kültürümüzde ve sanatımızda meydana gelen tahribatların önlenebilmesi için araştırma ve faaliyetler yapmak.

Hayat boyu eğitim anlayışı doğrultusunda gençler ile beraber toplumun farklı kesimlerine, ailelere, ev kadınlarına vs. yönelik bilgilendirici ve eğitici nitelikte çeşitli kurs, seminer, konferans, atölye çalışmaları vb. etkinlikler planlamak ve hayata geçirmek.

İhtiyaç sahiplerine bağış ve yardımda bulunmak. Yardım amaçlı çalışan diğer STK ve vakıflarla işbirliği yapmak.

Derneğimiz Hakkında:

Ankara Gençlik Kulübü Derneği 05 Ocak 2015 tarihinde kuruldu. Derneğimizin kısa adı “Ankara Gençlik” tir.

Derneğimiz eğitim, kültür, sanat ve sosyal alanda faaliyet göstermektedir.

Dernek faaliyetlerimiz tamamen hukuki zeminlerde, insaf ve adalet ölçüleri esas alınarak yürütülmektedir. Bütün alt birimlerimiz ve müesseselerimiz hukuki altyapılarını en ince ayrıntısına kadar gözden geçirmekte, hukuki eksikliğe mahal bırakmamaktadır.

 

Derneğimiz Var Olma Sebepleri:

 • İstikbalimiz Gençler düşüncesinden hareketle Şahsiyetli bir nesil yetiştirmek,
 • Hayat boyu öğrenme kavramı kapsamında milletimizin bütün fertlerine hizmet etmek,
 • İçtimai mesuliyetimiz gereği Yardım ve Dayanışma Faaliyetleri yapmak 

Paydaş vakıf ve STK'ların yardım ve dayanışma organizasyonlarına katılıyoruz.

 

Kurumsal Yapılar Kurmayı ve Sürdürülebilirliği Esas Almaktayız:

Aşağıda yer alan “Fasl-ı Gül” ve “Ankara Gençlik” logoları için marka tescil başvuruları TPE’ye (Türk Patent Enstitüsü) yapılmış olup resmi süreç devam etmektedir.

Bütün dernek ve gençlik faaliyetlerinde “Ankara Gençlik” adı ve logosunu kullanmaktayız.

Var olma sebebimizi “Ankara Gençlik” logomuzda yer alan “Şahsiyetli bir nesil için…” cümlesi ifade etmektedir.

Sadece hanımlara ve genç kızlarımıza hizmet eden gençlik faaliyetlerininde “Fasl-ı Gül” adı ve logosunu kullanmaktayız.

Dernek faaliyetlerimizin duyurulması, hizmetlerin tesir sahasının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve paydaşlarımızın faaliyetlerinden haberdar olabilmesi için derneğimiz resmi web siteleri, face ve twitter adresleri oluşturulmuş olup üye ve paydaşlarımız tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.


Derneğimiz Paydaşları:

 • Dernek üyelerimiz ve faaliyetlerimize katılanlar,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Belediyeler,
 • Kalkınma Ajansları,
 • Gençlik Kulübü Dernekleri,
 • Yardım Dernekleri ve Vakıflar

Derneğimiz Kurumsal Linkleri:

Web Sitelerimiz

http://www.ankaragenclik.org.tr/

http://degerlerkulubu.org/

http://sahsiyetlinesil.org/

http://fasligul.com.tr

Twitter Adresimiz

https://twitter.com/sahsiyetlinesil

Video Paylaşım Hesaplarımız

https://vimeo.com/ankaragenclik

https://www.youtube.com/channel/UCt-2tEtWAeTm1D_2uonq_tw

Face Sayfalarımız

http://www.facebook.com/ankara.genclik.kulubu

https://www.facebook.com/istikbalimiz.gencler/

http://www.facebook.com/sahsiyetlinesil

http://www.facebook.com/fasligul.org

Face Guruplarımız

https://www.facebook.com/groups/ankaragenclikkulubu/

https://www.facebook.com/groups/gonulkimyasi/

 

Paydaşlarımızın internet adreslerine ankaragenclik.org.tr sitemiz üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca paydaşlarımızın sosyal medya hesapları takip edilmekte olup gelişmelerden haberdar olunmaktadır.

Dernek üyelerimiz, çocuklar ve gençler arasında muhabbetin tesisi ve korunması için haftalık buluşmalar, muhtelif programlar, aile ziyaretleri, cuma, bayram ve kandillerde tebrikleşmeler, keder ve mutlulukların paylaşılması faaliyetlerine aksatılmadan devam edilmektedir.

Paydaşlarımız ile olan irtibatın devamlılığı, tertip edilen organizasyonlara katılım sağlanması, istişare imkânlarının oluşturulması, iş ve güç birliğinin tesisi ve dernek faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması hususlarına ehemmiyet verilmektedir.

 

Dernek Faaliyetlerimiz:

Dernek Faaliyetlerimiz, Dernek Faaliyetleri ve Gençlik Faaliyetleri olmak üzere iki kategoride yapılmaktadır.

 

Dernek Faaliyetleri:

 • Dernek kurumsal kapasite ve yeterliliklerini artırmak için hizmet içi eğitimler yapıyoruz,
 • İçtimai sorumluluklarımız gereğince halka açık seminerler, konferanslar, çalıştaylar tertip ediyoruz,
 • Kurban ve yardım organizasyonlarına yapıyor, paydaş dernek ve vakıfların organizasyonlarına katılıyoruz,

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için paydaş resmi kurumlar ve STK’lar ile birlikte organizasyonlar gerçekleştiriyoruz,

 

Gençlik Faaliyetleri:

Derneğimiz Gençlik Kulübü Derneği statüsündedir. Faaliyetlerimizde önceliğimiz gençlerimize hizmet edecek olan Gençlik Gelişim Merkezlerini hayata geçirmektir. Yaygın eğitim (karakter eğitimi) faaliyetleri aksatılmadan devam ettirilmekte olup halen devam eden yaygın eğitim faaliyetleri kurumsal gençlik müesseseleri olan Gençlik Gelişim Merkezlerimiz ile birliktelik içerisinde yürütülmektedir.

Derneğimiz; okul saatleri dışında ve tatillerde gençlerin boş zamanlarını değerlendirecekleri kulüp faaliyetleri yapmakta, kamp programları düzenlemekte, yaz kursları açmakta, eğitim-kültür-sanat ve sosyal içerikli faaliyetler yapmaktadır.

Gençlerde olumlu davranış geliştirmede ailelerin desteği son derece önemli olduğu düşüncesiyle ailelerle işbirliği yapıyor, ailelere verilen seminerlerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

 

Gençlik Gelişim Merkezlerimizde Aşağıda Yer Alan Başlıklarda Kulüp Faaliyetleri Yapılmaktadır.

 - Değerler Kulübü

Din, Dil ve Tarih üç temel değerimizdir. Bu başlıklar altında değerlerimizi gençlerimize vermeye çalışmaktayız.

Değerler Kulübü Gençlik Faaliyetleri ile kendi medeniyet değerlerini bilen ve hayatına aksettirebilen gençlerimizin Müslüman şahsiyetine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 - Kültür, Sanat, Medeniyet Kulübü

Kültür, Sanat, Medeniyet Kulübü ile ecdadımızdan bizlere ulaşan mirasımızın gençlerimizce tanınması, bizzat yerinde görülmesi, içselleştirilmesi hedeflenmektedir. Ankara ve civarı başta olmak üzere imkânlarımız dâhilinde ulaşabileceğimiz her yerdeki değerlerimiz gençlerimize ziyaret ettirilmektedir.

 - Bilgi ve Teknoloji Kulübü

Bilgi ve Teknoloji Kulübünde gençlerimize, günümüzde hızla gelişen ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan teknolojilerin ölçüsüz ve gayesiz kullanımının yol açtığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturulacak, teknolojilerin faydalı ve hayatımıza ve topluma değer katacak şekilde nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verilmektedir.

Kulüp faaliyetleri kapsamında bilgi ve teknoloji temalı inceleme ziyaretleri, atölye faaliyetleri, konulu kurslar tertip edilmektedir.

 - Hayat Bilgisi kulübü

Gençlerimizin hayatta karşılaşabilecekleri her zorluk ile baş edebilmeleri için bizzat hayatın içerisinde olan büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerinden istifade edebilecekleri ortamlar hazırlanmaktadır. Seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları, hasbihal programları, kamp organizasyonları vs. faaliyetler ile gençlerimizin hayatta rol alabilmeleri hedeflenmektedir.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

 1. Tuncay Tamer Başkan
 2. Ender Öztürk Başkan Yrd.
 3. Ömer Faruk Cantekin Sekreter
 4. Cevdet Çevik Sayman
 5.  Muhammet Fatih Yıldırım Üye

Denetim Kurulu Üyeleri

 1. Zülkarney Özkoçak
 2. Fatih Dikicier
 3. Salih Can Ökçün