Gençlik Kulübü Derneği

Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü kayıt ve tescilini yaptıran dernekler Gençlik Kulübü Derneğidir.

Dernek, Gençlik Kulübü Derneği, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği nedir?

Dernek: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kurulan “Sivil Toplum Kuruluşu (STK)” dur.

Gençlik Kulübü Derneği: Gençlik faaliyeti yürütmek amacıyla kurulan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescillerini yaptırıp gençlik kulübü vasfını alan derneklerdir.

Gençlik ve Spor Kulübü Derneği: Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne gençlik ve spor faaliyetlerini ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptırarak gençlik kulübü ve spor kulübü vasıflarını alan derneklerdir.

Dernekler, tescil şartlarını sağlamak ve tescil prosedürlerini tamamlamaları durumunda Gençlik Kulübü, Spor Kulübü veya Gençlik ve Spor Kulübü vasfını alabilirler. Sadece isim şartını yerine getirerek kulüp vasfı elde edilemez.

 

Gençlik Derneklerinin ve Gençlik Merkezlerinin Kanuni Dayanağı nedir?

Gençlik Kulübü, Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor Kulübü dernekleri 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümlerince varlıklarını devam ettirirler. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Gençlik Merkezleri; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Belediyeler, Kamu Kuruluşları ve STK’lar tarafından açılabilmektedirler.

Gençlik Merkezlerinin işleyişi ve yönetimi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı Gençlik Merkezleri için 25167 sayılı Gençlik Merkezleri Yönetmeliği bulunmakta fakat diğer kurumlar ve STK’lar için herhangi bir yönetmelik şu an itibari ile bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

Gençlik Faaliyetlerimiz

Derneğimiz, okul saatleri dışında ve tatillerde gençlerin boş zamanlarını değerlendirecekleri kulüp faaliyetleri yapar. 
Kamp programları düzenler. Yaz kursları açar. Eğitim, kültür, sanat ve spor içerikli sosyal faaliyetler yapar. 
Paydaş resmi kurumlar ve STK’lar ile birlikte organizasyonlar gerçekleştirir.

Derneğimiz Paydaşları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Kalkınma Ajansları, Gençlik Kulübü ve Yardım Dernekleri, Vakıflar paydaşlarımızdır.

Derneğimiz tüzüğünde yer alan faaliyetleri bizzat veya paydaşlarımız ile beraber hayata geçirmektedir.